افتتاح طرح جهادی بهسازی شبکه توزیع برق در ۲۶ روستای استان لرستان برگزاری مانور اعمال محدودیت مصرف برق در دستگاههای اجرایی و آمادگی لازم جهت برنامه ریزی تداوم ارائه خدمات در صورت اعمال محدودیت مصرف برق در تابستان 1400 به مناسبت درگذشت همکاران فدکار شرکت توزیع برق استان کرمان
همزمان با سراسر کشور و به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت:
افتتاح طرح جهادی بهسازی شبکه توزیع برق در ۲۶ روستای استان لرستان
به همت شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان انجام گرفت:
برگزاری مانور اعمال محدودیت مصرف برق در دستگاههای اجرایی و آمادگی لازم جهت برنامه ریزی تداوم ارائه خدمات در صورت اعمال محدودیت مصرف برق در تابستان 1400
پیام تسلیت مدیرعامل برق لرستان:
به مناسبت درگذشت همکاران فدکار شرکت توزیع برق استان کرمان

فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
1399/12/17
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
1399/12/12
برگزاری اولین آزمون عمومی تغییر حالت اشتغال(به کار)
برگزاری اولین آزمون عمومی تغییر حالت اشتغال(به کار)
1399/12/10
 کشف 624 دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در لرستان
مدیرعامل برق لرستان خبر داد:
1399/11/25