صفحه اصلي > درباره ما > ساختار سازمانی 
 

مدير عامل

 

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

 

دفتر روابط عمومی

 

مشاور

 

دفتر حراست و امور محرمانه

 

دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

 

معاونت منابع انسانی

امور کارکنان و رفاه

اداره کارگزینی

اداره رفاه و بازنشستگی

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

 

معاونت مالی و پشتیبانی

امور مالی

امور تدارکات

امور نظارت بر خدمات عمومی

 

معاونت فروش و خدمات مشترکین

دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری

دفتر مدیریت مصرف

 

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر برنامه ریزی و بودجه

دفتر مهندسی و نظارت

دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

دفتر کنترل برنامه و پروژه

دفتر تحقیقات

مجریان طرحها

 

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

دفتر نظارت بر بهره برداری

امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق

دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

دفتر بازار برق

گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 

مدیریت توزیع برق شهرستانها

مدیریت توزیع برق خرم آباد یک

مدیریت توزیع برق خرم آباد دو

مدیریت توزیع برق بروجرد یک

مدیریت توزیع برق بروجرد دو

مدیریت توزیع برق الیگودرز

مدیریت توزیع برق دورود

مدیریت توزیع برق ازنا

مدیریت توزیع برق کوهدشت

مدیریت توزیع برق پلدختر

مدیریت توزیع برق نورآباد

مدیریت توزیع برق الشتر

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-25