صفحه اصلي > نظرسنجی > نظرسنجی خدمات 
 
نظرسنجی خدمات
مراجعه کننده گرامی، خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاع سطح خدمات قابل ارائه یاری فرمایید.
مشخصات کاربر
جنسیت: مرد زن وضعیت تاهل: متاهل مجرد سن:
تحصیلات: شغل: * محل سکونت:
خدمت دریافت شده: * دفعات مراجعه: کد پیگیری خدمت:
محور سنجش پرسش سطح رضایت

شفافیت فرآیندی
1. نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
2. نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3. انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد


پاسخگویی و مسئولیت پذیری
4. نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
5. امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
6. به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
7. راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تسلط بر فرآیند 8. دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

زمان فرآیند
9. تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
10. تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت" خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
11. میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

نظام مند بودن فرآیند

12. نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
13. دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
14. ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
15. احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
کلیت فرآیند 16. احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-25