صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/5تا 98/10
  آگهي در محدوده :کشوری
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرسیتان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1398/03/05
  آخرين مهلت :1398/03/28
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد خريد اجناس مورد نيازخود را به شرح جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6