صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 97/4
  آگهي در محدوده :کشوری
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرسیتان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1397/02/03
  آخرين مهلت :1397/02/24
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات : شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد انجام عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی شهری و روستایی( خانگی و تجاری) شامل اصلاح و تست لوازم اندازه گیری بصورت دستمزدی را به شرح اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6