صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 96/21
  آگهي در محدوده :کشوری
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرسیتان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :آفتاب یزد
  تاريخ انتشار :98/10/30
  آخرين مهلت :98/11/23
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد خريد تعداد34000دستگاه كنتور تکفاز و سه فاز ديجيتالي با امكان قرائت از راه دور و در بی برقی و خرید تعداد 25000 عدد فیوز 25 آمپر تکفاز کلاس B تند کار مورد نيازخود را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای از تأمین کنندگان(فروشندگان) واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده خریداری نمايد

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6