به همت شرکت توزیع نیروی برق لرستان، مرحله دوم توزیع 2500 بسته لوازم‌التحریر ویژه طرح قبض سبز در میان دانش‌آموزان کم بضاعت و استثنایی استان اجرایی شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان به همراه معاونین، مدیران و مدیریت های توزیع برق  شهرستان خرم آباد در برنامه شمیم خدمت نماز جمعه خرم آباد حضور یافتند. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از تلاش مضاعف کارشناسان و پرسنل این مجموعه برای کاهش تلفات برق در سال جاری خبر داد..
توزیع مرحله دوم بسته های لوازم‌التحریر ویژه طرح قبض سبز در مدارس لرستان
به همت شرکت توزیع نیروی برق لرستان، مرحله دوم توزیع 2500 بسته لوازم‌التحریر ویژه طرح قبض سبز در میان دانش‌آموزان کم بضاعت و استثنایی استان اجرایی شد.
حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در برنامه شمیم خدمت
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان به همراه معاونین، مدیران و مدیریت های توزیع برق شهرستان خرم آباد در برنامه شمیم خدمت نماز جمعه خرم آباد حضور یافتند.
تلاش جهادی برق لرستان برای کاهش تلفات
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از تلاش مضاعف کارشناسان و پرسنل این مجموعه برای کاهش تلفات برق در سال جاری خبر داد..