شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برای مشترکینی که در طرح های کاهش پیک بار در تابستان 1398 همکاری داشتند مبلغ 29.5 میلیارد ریال تخفیف های برق مصرفی اعمال نمود. پروژه ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان لرستان در دهه فجر ۹۸ تلاش برق لرستان برای برق‌رسانی به مناطق بی‌برق در گیلان
تخفیف 29.5 میلیارد ریالی به مشترکین شرکت توزیع برق لرستان
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برای مشترکینی که در طرح های کاهش پیک بار در تابستان 1398 همکاری داشتند مبلغ 29.5 میلیارد ریال تخفیف های برق مصرفی اعمال نمود.
پروژه ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان لرستان در دهه فجر ۹۸
پروژه ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان لرستان در دهه فجر ۹۸
تلاش برق لرستان برای برق‌رسانی به مناطق بی‌برق در گیلان
تلاش برق لرستان برای برق‌رسانی به مناطق بی‌برق در گیلان

پروژه ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان لرستان در دهه فجر ۹۸
پروژه ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان لرستان در دهه فجر ۹۸
1398/11/28
تلاش برق لرستان برای برق‌رسانی به مناطق بی‌برق در گیلان
تلاش برق لرستان برای برق‌رسانی به مناطق بی‌برق در گیلان
1398/11/24
برقرسانی به 5 روستای بدون برق پلدخترلرستان در دهه مبارک فجر
همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید
1398/11/21