صفحه اصلي > نظرسنجی > نظرسنجی فرآیندها و تصمیمات دستگاه 
 
نظرسنجی فرآیندها و تصمیمات دستگاه
این سازمان کلیه فرآیندها و تصمیمات دستگاه را پیش از اجرا به مدت چند هفته از طریق درگاه الکترونیکی خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردم، پیمانکاران و کارمندان نسبت به اصلاح و سپس اجرا اقدام می‌نماید.
تصمیمات اخذ شده براساس پیشنهادات مردمی در رابطه با فرآیندها و تصمیمات دستگاه
سوال نظرسنجی:
جهت انجام خدمات از کدامیک از روش های ذیل اقدام می نمائید
نتیجه:
استفاده از اپلیکیشن 85 نفر
مراجعه به پورتال 20 نفر
ارائه خدمت در بستر دولت همراه 22 نفر
دفاتر پیشخوان 30 نفر
شروع نظرسنجی 1400/01/01
پایان نظرسنجی 1400/03/31
وضعیت نظرسنجی پایان یافته
رأی دهندگان 157 نفر
اقدامات:
راه اندازی اپلیکیشن برق من
نام فرآیندها و تصمیمات دستگاه
متن فرآیندها و تصمیمات دستگاه
آیا از فرایند دریافت جبران خسارت خود رضایت دارید؟
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسیت: مرد زن
میزان تحصیلات: دیپلم زیر دیپلم فوق دیپلم لیسانس تحصیلات تکمیلی و دکترا
شماره تماس: *
پست الکترونیک:
ارزیابی شما: بله خیر
توضیحات: *
بازه زمانی نظرسنجی: 1400/3/28 لغایت 1400/6/31
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-25