صفحه اصلي > برنامه‌ریزی و مهندسی > دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 
 

فرآیند درخواست و به‌روزرسانی وب سایت

كلیه واحدهای شركت توزیع نیروی برق استان لرستان كه وظیفه ورود و بروزرسانی اطلاعات سایت‌های اینترنت و اینترانت را بر عهده دارند برای ایجاد تغییر و بروزرسانی در اطلاعات، درخواست زیرسایت و معرفی نماینده واحد، باید مطابق دستورالعملهای بروزرسانی که در پیوست ذیل آمده است اقدام نمایند:

دانلود روش اجرایی فرآیند درخواست و به روز رسانی وب سایت

         نوع فایل PDF حجم فایل 150 KB

دانلود فرم شناسنامه زیرسایت

         نوع فایل PDF حجم فایل 87 KB

دانلود فرم معرفی نماینده واحد

         نوع فایل PDF حجم فایل 65 KB

دانلود فرم معماری اطلاعات

         نوع فایل PDF حجم فایل 124 KB

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-25