صفحه اصلي > نظرسنجی > نظرسنجی سایت 


خواهشمند است نظر خود را درباره پورتال شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان اعلام فرمایید:

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم