شرکت توزیع برق استان لرستان تندیس طلایی کسب کرد. پورتال برق لرستان در زمینه گسترش جایگاههای الکترونیکی مقام برتر در سطح وزارت نیرو را کسب کرد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد
شرکت توزیع برق استان لرستان تندیس طلایی کسب کرد.
شرکت توزیع برق استان لرستان تندیس طلایی کسب کرد.
پورتال برق استان لرستان مقام برتر وزارت نیرو را کسب کرد
پورتال برق لرستان در زمینه گسترش جایگاههای الکترونیکی مقام برتر در سطح وزارت نیرو را کسب کرد
چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد
چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

شرکت توزیع برق استان لرستان تندیس طلایی کسب کرد.
شرکت توزیع برق استان لرستان تندیس طلایی کسب کرد.
1397/11/23
پورتال برق لرستان در زمینه گسترش جایگاههای الکترونیکی مقام برتر در سطح وزارت نیرو را کسب کرد
پورتال برق استان لرستان مقام برتر وزارت نیرو را کسب کرد
1397/11/21
چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد
چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد
1397/11/18
پایداری انرژی برق شهرستان رومشکان در ششمین روز دهه فجر
پایداری انرژی برق شهرستان رومشکان در ششمین روز دهه فجر
1397/11/18