صفحه اصلي > مدیریت مصرف > فعالیت های فرهنگی > کارگاه آموزشی معلمان 
 

انعقاد قرارداد با اداره کل آموزش و پرورش جهت برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف انرژی برق در تمامی شهرستان های استان و آموزش 500 از معلمین و آموزگاران 

 

 

اعطای دستمزد معلمان شرکت کننده در طرح در سال گذشته بعد از بازدید و مشاهده اثر بخشی آن در قالب لامپ فوق کم مصرف LED 

      

تاریخ بروزرسانی :

1396-11-25