چشم انداز

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان سازمانی است با موقعیت ممتاز در سطح ملی مبتنی بر منابع انسانی کارآمد ، خلاق و دانش مدار ، پیشرو در تأمین برق مطمئن و پایدار با تعاملی سازنده با ذینفعان.

ماموریت:

توزیع و فروش نیروی برق مطمئن در حوزه فعالیت شرکت برای کلیه مصارف برق

خرید و فروش و مبادله نیروی برق اعم از کمی و جزیی

ایجاد و توسعه تأسیسات توزیع در کلیه نقاط حوزه فعالیت و اداره و بهره‌برداری از آنها

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-7