شرکت توزيع نيروی برق استان لرستان

ليست پروژه های تحقيقاتی خاتمه يافته از  سال   93 تا  96

ردیف

عنوان پروژه/ قرارداد

نام شركت/ دانشگاه طرف قرارداد/ مجری/ تلفن تماس

شماره و تاريخ ابلاغ قرارداد

مبلغ قرارداد (ريال)

مدت قرارداد

تاريخ شروع قرارداد

تاريخ پايان قرارداد

تمديد قرارداد

خاتمه يافته/در

حال اجرا

1

توسعه روش­های نوين افزايش قابليت اطمينان شبکه های توزيع و کاهش انرژی توزيع نشده

دانشگاه لرستان- دکتر شاکرمی

09166675849: دکترشاکرمی

09106559060: حمزه بیرانوند

 

24/10/93

716/20085

600000000

18 ماه

24/10/93

 

24/4/95

 

تمدید تا 29/12/96

خاتمه یلفته

2

طراحی و ساخت سيستم متحرک قابل نصب بر روی خودرو برای جمع آوری اطلاعات روشنايی به منظور مديريت روشنايی معابر

دانشگاه امیر کبیر تهران- دکتر عابدی

09121794355: دکترعابدی

09121337238: دکتر ریاحی

 

8/8/93   9907/716

645500000

6 ماه

8/8/93

8/2/94

تمدید تا

5/9/94

تمدید تا پایان 95

خاتمه یلفته

3

تجزيه و تحليل حودث ايمنی و بررسی پرونده های حقوقی منجر به برق گرفتگی

دانشگاه پیام نور - دکتر محمد رضا جعفری

09163982500: دکترجعفری

09169798095: خانم آذرخش

21350/716-15/12/94

200000000

12 ماه

15/12/94

15/12/95

تمدید تا 29/12/96

در حال خاتمه

4

آسيب شناسی فرايندهای رسيدگی به امور مشترکين و متقاضيان شرکت توزيع برق استان لرستان

دانشگاه آزاد خرم آباد- دکتر علی مير

09163611380: دکترمیر

09166670948: دکتر بازگیر

11863/716-7/6/95

150000000

12 ماه

7/6/95

7/6/96

تمدید تا 29/12/96

خاتمه یلفته

5

بررسی فنی اثرات اتصال   DG به شبکه توزيع نيروی برق استان لرستان( در حالت متصل وجزيره ای)

دانشگاه آيت الله بروجردی- دکتر محمد عابدينی

09166683365: دکتر عابدینی

14066/716

4/7/95

200000000

12 ماه

4/7/95

4/7/96

تمدید تا 29/12/96

خاتمه یلفته

6

برنامه کاربردی ( اپلیکیشن) هوشمند همراه مدیریت مصرف مشترکین

پارک علم و فناوری-آرش فره وشی

09128358290: فره وشی

 

19183/716

2/9/95

400000000+100000000

12ماه

2/9/95

2/9/96

تمدید تا 29/12/96

خاتمه یلفته

 

 

 

 

 

 

ليست پروژه های تحقيقاتی خاتمه يافته از  سال   88 تا  93

دیف

عنوان پروژه/ قرارداد

نام شركت/ دانشگاه طرف قرارداد/ مجری/ تلفن تماس

شماره و تاريخ ابلاغ قرارداد

مبلغ قرارداد (ريال)

مدت قرارداد

تاريخ شروع قرارداد

تاريخ پايان قرارداد

تمديد قرارداد

خاتمه يافته/درحال اجرا

1

بررسي عوامل موثر بر مشاركت مردم با شركت توزيع

جهاد دانشگاهي لرستان

1388/6/7-716/9396

50,000,000

نه ماه

1388/6/7

1389/3/7

 

خاتمه يافته

2

نظارت بر پروژه بررسي عوامل موثر بر مشاركت

 

دانشگاه آزاد خرم آباد

 

1388/7/2-716/10765

 

5,000,000

 

نه ماه

1388/7/2

1389/4/2

 

خاتمه يافته

3

بازآرايي شبكه توزيع برق جهت كاهش تلفات

دانشگاه آزاد ساوه

1388/3/3-716/4086

166,000,000

يكسال

1388/2/30

1389/3/3

 

خاتمه يافته

4

نظارت بر پروژه بازآرايي شبكه توزيع

 

دانشگاه آزاد خرم آباد

1388/12/22-716/21580

 

11,000,000

 

يكسال

1388/12/22-

1389/12/22

 

خاتمه يافته

5

تهيه نرم افزار بانك جامع اطلاعات پستهاي توزيع

شركت الماس رايانه گهر

1389/6/6-716/9815

30,000,000

شش ماه

1389/6/6

1389/12/6

 

خاتمه يافته

6

انجام خدمات تحقيقاتي مورد نياز صنعت برق

دانشگاه صنعت آب و برق

89/3/17-716/4526

500,000,000

يكسال

1389/03/17

1390/03/17

 

خاتمه يافته

7

جايابي بهينه جبرانساز خازني در شهرستان ازنا با هدف بهبود كيفيت شبكه

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

89/8/3-716/11428

200,000,000

يكسال

1390/8/3

1391/8/3

 

خاتمه يافته

8

جايابي بهينه جبرانساز خازني در شهرستان ازنا با هدف بهبود كيفيت شبكه

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-  دکتر نادری09128065207

 

89/8/3-716/11428

200000000

12 ماه

89/8/3

90/8/3

-

خاتمه يافته

9

ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش تلفات وولتاژ سيم نول در شبك هاي فشار ضعيف

دانشگاه لرستان- دکتر شاکرمی

09166675849

91/5/15-716/6762

200000000

15ماه

1391/5/15

92/8/15

30/5/93

خاتمه يافته

10

بررسی میزان رضایت مندی مشترکین شرکت توزیع برق استان لرستان 1390

دانشگاه آزاد خرم آباد-

دکتر مير09163611380

 

91/8/28-716/18221

73000000

 

4 ماه

91/8/28

91/12/30

-

خاتمه يافته

11

بررسی میزان رضایت مندی مشترکین شرکت توزیع برق استان لرستان 1391

دانشگاه آزاد خرم آباد

دکتر مير09163611380

92/5/3-716/6050

190000000

 

9 ماه

92/5/3

 

93/2/3

-

خاتمه يافته

12

تدوين مدل سنجش رضايت مشتركين و بررسي آن در شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1392

دانشگاه آزاد خرم آباد

دکتر مير09163611380

1/3/93

3872/716

 

210000000

 

6 ماه

93/3/1

 

1393/9/1

-

خاتمه يافته

13

طراحی و اجرای مدل بومی ارزيابی عملکرد و استعداديابی کارکنان شرکت توزيع نيروی برق استان لرستان

شرکت دانش بنيان دانش گستران کارآمد- دکتر برخوردار

93/6/18

716/11254

500000000

9 ماه

93/6/18

 

94/3/18

 

-

خاتمه يافته

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-3-23