کسب رتبه برتر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای در شرکت توزیع نیروی برق لرستان برگزار شد . در راستای بهبود خدمات غیر حضوری شرکت برق برچسبهای QR-code بر روی تمامی کنتور های برق در سطح استان نصب می‌گردد.
مدیرعامل برق استان خبر داد:
کسب رتبه برتر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان
مدیر روابط عمومی برق لرستان:
کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای در شرکت توزیع نیروی برق لرستان برگزار شد .
مدیرعامل برق لرستان:
در راستای بهبود خدمات غیر حضوری شرکت برق برچسبهای QR-code بر روی تمامی کنتور های برق در سطح استان نصب می‌گردد.

فرخوان انتخاب مدیران برخی از مشاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان(مرداد 1400)
فرخوان انتخاب مدیران برخی از مشاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان(مرداد 1400)
1400/5/4
فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
1399/12/17
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
1399/12/12