صفحه اصلي > نظرسنجی > نظرسنجی خدمات 
 

نظرسنجی خدمات

1. جنسیت: مرد زن
2. وضعیت تاهل: متاهل مجرد
3. سن:
4. نام خدمت: *
5. شغل: *
6. محل سکونت:
7. تا چه اندازه از کیفیت خدمات پس از فروش شرکت رضایت دارد؟ عالی خوب متوسط ضعیف
8. تا چه حد از میزان تسهیل در ارئه خدمات فروش انشعاب شرکت رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
9. تا چه اندازه از روشنائی معابر شهر رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
10. تا چه اندازه از اطلاع رسانی های شرکت در مورد مسائل برق رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
11. تا چه اندازه از اقدامات شرکت در مورد رفع قطعی برق رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
12. تا چه اندازه از کیفیت رفتار و برخورد کارکنان شرکت رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
13. میزان رضایتمندی شما از ارائه خدمات الکترونیک پورتال به چه میزان است؟ عالی خوب متوسط ضعیف
14. به چه میزان از پایداری و کیفیت برق (عدم نوسان برق) در طی شبانه روز رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
15. در صورت بروز حادثه و یا قطعی برق چقدر از نحوه خدمات رسانی ماموران منطقه برق خود و حضور به موقع آنها رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
16. به چه میزان از نحوه برخورد ماموران هنگام قرائت کنتور رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
17. در صورت نیاز به تماس با مسئولان اداره برق سهولت برقراري ارتباط با آنان در چه حد بوده است؟ عالی خوب متوسط ضعیف
18. در صورت داشتن شکایت تا چه اندازه از صحت و سرعت پاسخگویی و رسیدگی به شکایت خود رضایت داشته اید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
19. در صورت داشتن شکایت تا چه اندازه از صحت و سرعت پاسخگویی و رسیدگی به شکایت خود رضایت داشته اید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
20. رضايتمندي شما از نحوه قرائت كنتور و توزیع به موقع قبض برق توسط مأمورین به چه ميزان است؟ عالی خوب متوسط ضعیف
21. رضايتمندي شما از دقت مأمورین در قرائت کنتور اشتراك خود به چه ميزان است؟ عالی خوب متوسط ضعیف
22. تبليغات تاچه اندازه برترويج فرهنگ صرفه جويي در مصرف خانواده شما موثر بوده است؟ عالی خوب متوسط ضعیف
23. تا چه اندازه از وسایل ارتباطی غیر حضوری با شرکت برق رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف
24. لطفا در صورت وجود اظهار نظر به صورت متنی آن را ارسال فرمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-21