منشور اخلاقي

ما اعتقاد داريم:

ü      اصلی ترین هدف شرکت بعد از رضایت خداوند متعال ، ارزش آفرینی ،ارائه خدمات صادقانه و کسب رضایت مشتریان و جامعه می باشد که در انجام این مهم تمامی سعی و تلاش خود را خواهیم نمود.

ü      رمز موفقيت شركت در رضايت ارباب رجوع است ، لذا در هنگام ارائه خدمات به اين ويژگي پايبنديم.

ü      اعضاي شركت بعنوان ارزشمندترين منابع به حساب مي آيند و پندار،رفتار و كردار آنها در مراجعين اثرگذار می باشد.

ü      مطمئنا موفقيت مادي شركت مورد توجه است ولي آن را وسيله اي براي تامين هدفي گسترده تر كه ارائه خدمت مناسب است ،ميدانيم.

ما همواره با حفظ هويت سازمانی خود، ارزش هاي ذيل را بعنوان هدایتگر در ارائه خدمات
مطلوب و صحیح به ارباب رجوع پیش رو قرار می دهیم:

 

  • وقت شناسی،وظیفه شناسی ،نظم،آراستگي،رازداری،صداقت در گفتار و کردار و آمادگي براي ارائه خدمت به ارباب رجوع را از مهم ترین عوامل موفقيت شرکت مي دانيم.
  • رعايت ادب،نزاكت، عدالت و انصاف را در جریان امور و فعالیت ها با هدف حفظ کرامت انسانی مردم،مراجعان و یا کارکنان شرکت بر خود واجب می دانیم.
  • در هر شرايط به اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبنديم.
  • فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بستر هاي تعالي خود و شركت مي دانيم.
  • صیانت از منابع انرژی و محیط زیست با رعایت استانداردهای زیست محیطی برای ما بسیار حائز اهمیت می باشد.
  • ایمنی و سلامت همکاران و مردم را در انجام وظایف و فعالیتهای سازمانی در اولویت اول قرار می دهیم.

اين باورها و ارزش هاي اخلاقي تعيين كننده نوع رابطه اي است
كه ما با ارباب رجوع برقرار مي كنيم.

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-6