صفحه اصلي > معاونت‌ها و دفاتر > معاونت مالی و پشتیبانی 
 

 اهم اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی در سال 97 به شرح ذیل می باشد:

1-دراجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 مبلغ 222،901 میلیون ریال شامل مبلغ 121،624 میلیون ریال بدهی برق مصرفی ادارات و سازمان های دولتی شامل  شرکت آب و فاضلاب روستایی، استانداری، سازمان جهاد کشاورزی ، اداره کل زندان ها ، اداره کل ورزش ،اداره کل اقتصاد و دارایی ، سازمان دامپزشکی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مبلغ 101،277 میلیون ریال مربوط به بدهی سپاه پاسداران ،نیروی انتظامی  و ارتش و از طریق اوراق تسویه خزانه  وصول گردید.

2- مبلغ 17،032 میلیون ریال مربوط به سازمان علوم پزشکی  و مبلغ 1،224 میلیون ریال مربوط به سازمان همیاری شهرداری ها از طریق اسناد خزانه  وصول گردید.

3- بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های 1394  و 1395 از مبلغ 248،810 میلیون ریال به 231،456 میلیون ریال  به میزان 17،353 میلیون ریال کاهش یافته است.

4-  مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های 1388  و 1391 تا 1393 از مبلغ 127،209میلیون ریال بدهی به 50،971 میلیون ریال بستانکاری تبدیل شده است.

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-1-22