ماموریت ما

 

1-              دریافت انرژی الکتریکی از پست های فوق توزیع برق منطقه ای باختر و توزیع آن به مشترکین

2-              فروش انشعاب و انرژی الکتریکی به متقاضیان و مشترکین و ارائه خدمات پس از فروش

3-              برنامه ریزی، طراحی و احداث شبکه های مورد نیاز جهت تامین برق متقاضیان و مشترکین منطبق با استانداردها و مقررات وزارت نیرو

تعمیر، نگهداری و بهره برداری مطلوب از شبکه ها و تاسیسات منطبق با استانداردها و مقررات وزارت نیرو

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-7