صفحه اصلي > مدیریت مصرف > راهنمای انتخاب کالاهای مرتبط با برق > سهم لوازم برقی خانگی در فصول مختلف سال 
 

بنابراین لازم است در 6 ماهه اول تمرکز مدیریت مصرف بر روی لوازم سرمایشی  و در 6 ماهه دوم سیستم روشنایی مدیریت شود .

تاریخ بروزرسانی :

1396-11-25