خط گرم

چکیده :

خط گرم عبارت است از خط انتقالی که برق در آن جریان دارد و کار برروی خطوط برقداربا توجه به سطح ولتاژ به تجهیزات عایق مناسب و روش های عملیاتی که درادامه به آن می پردازم نیاز دارد. به طور کلی عملیات خط گرم به دو روش فرمان از دور و فرمان از نزدیک انجام می شود که به طور خلاصه این دو روش را بررسی می کنیم.

 

فرمان از دور:

در این روش سیمبان از یک فاصله مجاز و مشخص به خط نزدیک تر نمی شود. برای انجام عملیات سیمبان با استفاده از تجهیزات خط گرم سیم برق دار را دورکرده و تعمیرات لازم مانند تعویض مقره و... رو انجام می دهد و سپس سیم مهارشده را به جای قبلی خود باز می گرداند. در این روش افراد مجرب و آموزش دیده که شناخت کاملی از تجهیزات و کاربرد آنها دارند با استفاده از تجهیزاتی هم چون عایق های پوششی یا کاورها مانند کاور کراس آرم، کاور تیر، کاور سیم و... و بدون لمس شبکه ، توسط اهرم های عایق یا استیک ها بدون ایجاد خاموشی و از راه دور نسبت به هر گونه عملیات بر روی شبکه های برقدار اقدام می نمایند. پوشش های عایقی معمولاً بر روی پایه ، مقره ، سیم ، کراس آرم و یا هر محل دیگری قرار می گیرند تا از قرار گرفتن احتمالی انسان ، تجهیزات و هادی ها بین دو فاز و یا فاز و زمین جلوگیری نمایند. جهت نصب بعضی از کاورهـا از دسته مخصوص مـوجـود بــر روی آن استفاده می شود و بقیه نیز با استفاده از گریپال کلمپ و یا شاخک گردان بر روی محل مورد نظر گذاشته می شوند. باید در نظر داشت که گیره ها یا طناب آن بسته شود تا محکم نگهداشته شده و از خطر سقوط آن جلوگیری شود.لازم به ذكر است در روش فرمان از راه نزديك كاورها توسط دست نصب می شوند.از ابزارهایی که در این روش مورد استفاده سیمبان ها قرار می گیرد می توان به سیم گیرها، نردبان عایق، پرچ، بازوهای کمکی، کاورها، تفنگی، سکوی عایق و... اشاره کرد. لازم به ذکر است این عملیات نسبت به فرمان از نزدیک به دلیل اینکه سیمبان به صورت مستقیم با خط در ارتباط نخواهد بود ایمنی بیشتری را به خود اختصاص داده است.

 

 فرمان از نزدیک:

در این روش سیمبان به صورت مستقیم با خط برقدار در ارتباط است بنابراین عایق نمودن بدن سیمبان نسبت به خط بسیار حائز اهمیت می باشد. این کار با استفاده از تجهیزاتی هم چون دستکش، آرنجبند، انواع کاورها، پتوی عایق، بوم وباکت عایق و....صورت می پذیرد. باید توجه داشت سیمبان باید مراقبت نماید تا بین دوفاز و یا بین فاز و قسمت‌های بی برق قرار نگیرد كه این كار نیز با قرار دادن كاورهای عایق امکان پذیر می باشد.در روش مستقیم یا فرمان از راه نزدیک سیمبان ضمن هم پتانسیل شدن با خط می تواند مستقیماً با یک فاز تماس حاصل نماید ، به شرط اینکه خود را نسبت به زمین و یا فازهای جانبی ایزوله نماید.همچنین سیمبان با استقرار بر روی وسیله ای که از نظر عایقی دارای مقاومتی بسیار بالا است اقدام به انجام عملیات می نماید كه درنتیجه جریان به مسیر خود ادامه داده وامكان عبورجریان ازبدن سیمبان بوجود نمی آید.

چرا از عملیات خط گرم استفاده می کنیم :

 امروزه عدم خاموشی یکی از مهم ترین مواردی است که مورد توجه شرکت های برق رسانی قرار گرفته است. به دلیل اینکه بسیاری از مصرف کنندگان قادر به تحمل خسارات ناشی از قطع برق نمی باشند. در روش های خط گرم بدون اعمال خاموشی، عملیات تعمیر بر روی خط گرم صورت می پذیرد.

مزایای خط گرم:

*رضایت اجتماعی،اقتصادی و سیاسی

*كاهش تلفات انرژي

*کاهش خاموشی

*پیشگیری از حادثه به دلیل رفع معایب شبکه

*داشتن برق مستمر

*داشتن کارایی بالا

* کاهش ترافیک بی سیم وکاهش تعداد کلیدزنی ها و درنتیجه جلوگیری از استهلاک سریع سکسیونرها و دژنکتورها و هم چنین جلوگیری ازوارد آمدن ضربه به ترانس های توزیع ومصرف کنندگان می گردد.

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-4-31