صفحه اصلي > خدمات مشترکین > خدمات غیرالکترونیکی 
 

خدمات غیرالکترونیکی

کاهش و یا افزایش بدهی بابت اعمال تخفیفات طرح های پیکسائی، ذخیره عملیاتی و تعمیرات تابستانی صنایع همکار

صورت وضعیت پیمانکاران

تمدید پروانه

قرائت کنتور، صدور و توزیع صورتحساب ولتاژ اولیه

ملاقات عمومی با مدیر عامل

مدیریت و هماهنگی خاموشی های با برنامه و بی برنامه

مدیریت و پاسخگویی شکایات مشترکین

پیگیری و وصول مطالبات اشتراک های قدرت 2 مگاوات و بیشتر و مشترکین خاص

نصب و بهینه سازی انشعابات ولتاژ اولیه

تست غیردوره ای انشعابات ولتاژ اولیه دارای تقاضا از سوی مشترک

کنترل مضاعف عملکرد مناطق از طریق بازدید مستمر توسط ناظرین ستادی

ارزیابی عملکرد مناطق طبق شاخص های تعیین شده

تهیه و تنظیم شرح خدمات قراردادهای برون سپاری شده و بازبینی آن در صورت لزوم

اطلاع رسانی بدهی ، شناسه قبض و پرداخت مشترکین ولتاژ اولیه

اصلاحات صورتحساب (تغییرات تعرفه، مصرف مشابه، ابطال صورتحساب)

اعمال تغییرات قدرت مشترکین ولتاژ اولیه

رسیدگی به درخواست ها

ساختگاه های پیشنهادی مولدهای مقیاس کوچک

دیسپاچینگ نوین

تحویل پروژه های جدید در حال اجرا و کامل شده

کنترل کامل خطوط و شبکه 20KV  و سرویس و بهینه سازی آن

کنترل کلیه طرح های حوزه 20KV

بررسی گردشکار و تایید زمانهای تعیین شده بصورت دوره ای

کنترل صدور و ارسال فایل های الکترونیکی به مناطق

کنترل چاپ و تحویل اطلاعیه قطعی به مناطق

تهیه تراز وصول انرژی و انشعاب بصورت ده روزه و ارسال آن به مناطق

بررسی عملکرد مامورین قطع و وصل و محاسبه پاداش نقدی و جرائم برای مامورین

پیگیری و وصول مطالبات اشتراک های قدرت 2 مگاوات و بیشتر و مشترکین خاص

تهیه و ارسال فایل فروش اشتراک های مشمول طرح پرداخت گروهی و پیگیری وصول مطالبات از این مشترکین

کنترل عملکرد مناطق از طریق بازدید مستمر توسط ناظر ستاد

تهیه و ارسال نتایج اقدامات صورت گرفته توسط واحدهای وصول به مدیران مناطق

تهیه فایل اشتراکهای بدهکار دارای مصرف، بررسی، تحلیل و ارسال به مناطق به منظور پیگیری وصول مطالبات معوقه

بررسی و پیگیری پرونده های بدهکاران لاوصول و مشمول شرایط حقوقی مناطق و ستاد

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-7-10