صفحه اصلي > قوانین و مقررات > بخشنامه‌ها > تعرفه‌های برق 
 

تعرفه های برق سال ۱۳۹۹ 

   دانلود فایل : tariff-99.pdf           حجم فایل 5087 KB

تاریخ بروزرسانی :

1399-5-14