صفحه اصلي > مدیریت مصرف > فعالیت های فرهنگی > تشویق مشترکین کم مصرف خانگی و تجاری 
 

اعطای جایزه به صورت لامپ فوق کم مصرف LED به 500 مشترک خانگی و 100 مشترک تجاری کم مصرف و خوش حساب در سطح استان و تولید و پخش 50 برنامه 10 دقیقه ای مربوط به آن با همکاری صدا و سیمای استان لرستان 

تاریخ بروزرسانی :

1396-11-26