صفحه اصلي > الزامات قانونی > بیانیه توافق سطح خدمات 
 

بیانیه توافق سطح خدمات

بدینوسیله توافقنامه سطح خدمات پورتال شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان را به اطلاع می‌رساند:

۱. مقدمه

توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA بخشی از خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در رابطه با مشترکین برق می باشد که  مواردی مانند: زمان ارائه‌ی خدمت، فرایند درخواست و ارائه‌ی خدمت، هزینه‌های تاخیر در خدمت و سایر عوامل تاثیرگذار بر سطح کیفیت ارائه‌ی خدمت، مورد توافق طرفین قرار را در بر دارد. 

تارنمای شرکت توزیع برق استان لرستان به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی مجهز می باشد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مختلف سازمان تماس برقرار نمایید. برای ارتباط با هر واحد از گزینه دپارتمان واحد مورد نظر را انتخاب نمایید. به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد. تارنمای شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید. اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی در اختیار عموم قرار نمی گیرد.

۲. هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان و کیفیت تحویل خدمات الکترونیک برای متقاضیان و مشترکین برق می باشد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند. 

۳. مسئولبت

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان موافقت می‌کند که خدمات را به ترتیب زیر ارائه شود:

 • خدمات اطلاع رسانی
 • خدمات الکترونیک بیست و چهارگانه صنعت برق
 • اطلاع از مناقصه، مزایده و فراخوانی های شرکت
 • ارائه راهنمایی‌های مورد نیاز مشترکین برق
 • اطلاع از تعرفه های برق
 • اطلاع از اولویت‌های تحقیقاتی شرکت
 • ارائه عملکرد آماری شرکت
 • اطلاع از قوانین و مقررات شرکت
 • تشریح خدمات مشترکین به همراه فلوچارت
 • اطلاع رسانی در خصوص اخبار، نشریه و جراید

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‌های خدمات الکترونیک برای مشتریانی است که مستندات آن در صورت نیاز ارائه می گردد.

بر اساس  توافقنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بر اساس شناسه های تخصیص داده شده به خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان این توافقنامه سطح خدمت ارائه شده است. که شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.  

۴. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 • متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه سامانه خدمات الکترونیک پورتال، دفتر پیشخوان و یا حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
 • شرکت موظف است پس از دریافت مدارک و تایید آن طی مدت دو هفته نسبت به اتمام درخواست اقدام نماید.
 • تارنما در ۷ روز هفته و تمامی طول شبانه روز فعال است.
 • حداکثر زمان پاسخگویی به سوالات ۳ روز کاری می‌باشد.
 • حداکثر زمان بازگشت به حالت عادی پس از خرابی احتمالی یک روز کاری است.
 • در صورتیکه پس از پرداخت هزینه‌های این خدمت و تکمیل فرم‌ها و تحویل آن‌ها به این سازمان، متقاضی نتواند در موعد مقرر که دو هفته کاری می‌باشد مجوز خود را دریافت نماید، سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل  ریال به متقاضی پرداخت نماید.
 • موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پورتال شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان" به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان‌های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می‌شود.

خدمات تعاملی عبارتند از:

 • ارتباط با شرکت، معاونین و مدیران ارشد
 • مشاهده صورتحساب و محاسبه برق بهای مصرفی
 • اعلام کارکرد و پرداخت الکترونیکی قبوض
 • درخواست انشعاب
 • ارائه خدمات در خصوص تعامل با پیمانکاران
 • جمع آوری نظر سنجی، انتقادات و پیشنهادات مشترکین و کاربران پورتال
 • ارائه خدمات به کارکنان درون سازمانی جهت مدیریت پست های الکترونیکی و سامانه اطلاعات پرسنل

۵. هزینه‌ها و پرداخت‌ها

توافقات مربوط به هزینه‌ها و پرداخت‌ها از طریق وبسایت رایگان می‌باشد و از طریق دفاتر پیشخوان یا ICT روستایی بابت ارائه خدمات مطابق با جدول ذیل می باشد:

ردیف نوع خدمت واحد ریال
۱ درخواست فروش انشعاب درخواست ۶۰.۰۰۰
۲ درخواست افزایش یا کاهش آمپراژ درخواست ۵۶.۰۰۰
۳ درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب درخواست ۵۶.۰۰۰
۴ درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب درخواست ۴۸.۰۰۰
۵ درخواست تغییر تعرفه اشتراک اشتراک ۶۴.۰۰۰
۶ درخواست تسویه حساب قبض خارج از دوره اشتراک ۴۸.۰۰۰
۷ درخواست بررسی صورتحساب اشتراک ۵۶.۰۰۰
۸ درخواست تغییر مکان داخلی محل نصب کنتور اشتراک ۵۶.۰۰۰
۹ درخواست نصب مجدد انشعاب اشتراک ۵۶.۰۰۰
۱۰ درخواست وصل مجدد انشعاب اشتراک ۴۸.۰۰۰
۱۱ درخواست جمع آوری موقت انشعاب اشتراک ۵۶.۰۰۰
۱۲ درخواست اصلاح سرویس انشعاب اشتراک ۵۶.۰۰۰
۱۳ درخواست قطع موقت انشعاب اشتراک ۵۶.۰۰۰
۱۴ درخواست آزمایش کنتور اشتراک ۵۶.۰۰۰
۱۵ درخواست جمع آوری دائم انشعاب اشتراک ۵۶.۰۰۰
۱۶ صدور قبض برق المثنی قبض ۸.۰۰۰
۱۷ صدور سوابق پرداخت مشترک صفحه ۸.۰۰۰
۱۸ صدور سوابق مصرف و صورتحساب صفحه ۸.۰۰۰
۱۹ درخواست تغییر نام اشتراک ۶۸.۰۰۰
۲۰ درخواست اصلاح نام اشتراک ۴۸.۰۰۰
۲۱ درخواست اصلاح اطلاعات اشتراک ۴۸.۰۰۰
۲۲ پرداخت قبض برق مصرفی قبض ۸.۰۰۰
۲۳ چاپ فیش بانکی اعلام هزینه ها صفحه ۸.۰۰۰
۲۴ تغییر تعداد کد خانوار اشتراک ۶۴.۰۰۰
۲۵ کاهش موقت قدرت انشعاب برق صنعتی اشتراک ۵۶.۰۰۰
۲۶ بازگشت به قدرت اولیه انشعاب برق صنعتی اشتراک ۵۶.۰۰۰
۲۷ تعویض کنتور اشتراک ۵۶.۰۰۰
۲۸ کد جانبازی، فرزند شهید و بیماران خاص اشتراک ۶۸.۰۰۰
۲۹ پاسخ استعلام محضر اشتراک ۶۴.۰۰۰
۳۰ پاسخ استعلام تاریخ نصب اشتراک ۶۴.۰۰۰
۳۱ پاسخ استعلام دارایی اشتراک ۵۶.۰۰۰

۶. دوره عملکرد

 • این توافقنامه سطح خدمت تا یکسال و تحت امضای مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان اعتبار دارد.
 • در صورت نیاز یکماه بعد از پایان این توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

۷. خاتمه توافقنامه

هر گونه تغییرات در نحوه توافقنامه به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

تاریخ بروزرسانی :

1398-1-24