مصرف درست انرژی در خانه 

دانلود کتاب مصرف درست انرژی درخانه

راهکارهای مدیریت مصرف در بخش خانگی (جزوه مدیریت مصرف برق ویژه معلمان مقطع ابتدایی)


اولویت بندی مدیریت مصرف برق در قسمت های گوناگون در فصول مختلف سال 

در شش ماهه ابتدای سال کولر ها و یخچال و فریزر و روشنایی اولویت دارد                  در شش ماهه دوم روشنایی و یخچال فریزر و لوازم صوتی و تصویری اولویت دارد 

           

 


بروشور بخش خانگی 

مقایسه هزینه اولیه (خرید ) و هزینه ثانویه (هزینه مصرف انرژی ) سه نوع لامپ 

تاریخ بروزرسانی :

1396-11-28