جهت مشاهده و دریافت فایل PDF قوانین و مقررات از سایت رسمی شرکت توانیر به لینک زیر مراجعه گردد:

بانک اطلاعات قوانین و مقررات شرکت سهامی مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر )

 

 

 

 

   دانلود فایل : earthing 101 _3_instal & measur _82.pdf           حجم فایل 1914 KB
   دانلود فایل : earthing 101 _2_technical spec _82.pdf           حجم فایل 1295 KB
   دانلود فایل : earthing 101 _1_design & calculate _82.pdf           حجم فایل 2535 KB
   دانلود فایل : earthing 101 _ shenakht _82.pdf           حجم فایل 3200 KB
   دانلود فایل : cable_5_select_75.pdf           حجم فایل 1940 KB
   دانلود فایل : cable_4_inst & repair_75.pdf           حجم فایل 3057 KB
   دانلود فایل : cable_3_mv & lv_75.pdf           حجم فایل 1179 KB
   دانلود فایل : cable_2_lv_75.pdf           حجم فایل 3193 KB
   دانلود فایل : cable_1_mv_75.pdf           حجم فایل 3799 KB
   دانلود فایل : cable khodnegahdar lv 1&3ph_1_900527.pdf           حجم فایل 11669 KB
   دانلود فایل : cable khodnegahdar lv 1&3ph_01_871224.pdf           حجم فایل 1038 KB
   دانلود فایل : cable khodnegahdar mv_01_910816.pdf           حجم فایل 7088 KB
   دانلود فایل : termovision_01_901018.pdf           حجم فایل 4107 KB
   دانلود فایل : jumper-01_gireh_01_910823.pdf           حجم فایل 10459 KB

تاریخ بروزرسانی :

1397-2-10