صفحه اصلي > راهبرد مشارکت 
 

یکی از مهمترین اهداف شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به ذی‌نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود را طی فراخوان‌هایی به اطلاع شرکت های زیرمجموعه برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان به آدرس http://np.ledc.ir/Login.aspx ، نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها را که خود انعکاسی از نظرات صاحبنظران و مردم می باشد، پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.

همچنین، این شرکت از طریق سامانه نظرسنجی های شرکت به آدرس http://ledc.ir/page/نظرسنجی ، اقدام به اخذ دوره ای نظرات مردم و ذینفعان در حوزه های مختلف مرتبط با خدمات شرکت می‌نماید.

این شرکت از طریق فرم رسیدگی به شکایات نسبت به اخذ شکایات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های مردم در تمامی حوزه های مرتبط با خدمات صنعت برق اقدام می‌نماید. ضمنا در این سامانه برای هر یک از خدمات ارائه شده به شهروندان نظرسنجی مستقل به منظور افزایش کیفیت خدمات انجام میگردد.

 فایل راهبرد مشارکت توانیر: https://www.tavanir.org.ir/pdf/rahbord.pdf 
 پیشنهادها و انتقادها به آدرس:  http://np.ledc.ir/Login.aspx 
 رسیدگی به شکایات به آدرس: http://ledc.ir/page/رسیدگی-به-شکایات 
 نظرسنجی خدمات به آدرس:  http://ledc.ir/page/نظرسنجی 
 دریافت نظرات مردمی بر روی پیش‌نویس قوانین و مقررات:   http://ledc.ir:80/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=1330 

راهبرد مشارکت

دریافت نظرات مردمی بر روی پیش‌نویس قوانین و مقررات

تاریخ بروزرسانی :

1399-3-2