تجلیل از دبیران شورای فرهنگی و دینی صنعت آب و برق لرستان  بمناسبت فرا رسیدن سال نو  در هفته درختکاری تعداد 300 اصله نهال توسط مدیرعامل و پرسنل شرکت توزیع برق استان لرستان کاشته شد.
تجلیل از دبیران شورای فرهنگی و دینی صنعت آب و برق لرستان
تجلیل از دبیران شورای فرهنگی و دینی صنعت آب و برق لرستان
پیام تبریک مهندس خودنیا مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان
بمناسبت فرا رسیدن سال نو
کاشت 300 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری
در هفته درختکاری تعداد 300 اصله نهال توسط مدیرعامل و پرسنل شرکت توزیع برق استان لرستان کاشته شد.

تجلیل از دبیران شورای فرهنگی و دینی صنعت آب و برق لرستان
تجلیل از دبیران شورای فرهنگی و دینی صنعت آب و برق لرستان
1400/1/23
 بمناسبت فرا رسیدن سال نو
پیام تبریک مهندس خودنیا مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان
1399/12/27
برگزاری جلسه ایمنی در برق لرستان با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت توانیر.
صیانت از نیروهای انسانی از مهم ترین اولویت های شرکت توانیر می باشد.
1399/12/16
فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
1399/12/17
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
1399/12/12
برگزاری اولین آزمون عمومی تغییر حالت اشتغال(به کار)
برگزاری اولین آزمون عمومی تغییر حالت اشتغال(به کار)
1399/12/10
 کشف 624 دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در لرستان
مدیرعامل برق لرستان خبر داد:
1399/11/25