صفحه اصلي > مدیریت مصرف > انرژی‌های تجدیدپذیر > انرژی اقیانوسی (جذر و مدی ) 
 
   دانلود فایل : نیروگاه جذر و مدی.pdf           حجم فایل 2247 KB

تاریخ بروزرسانی :

1396-11-25