صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/15 ,98/16
  آگهي در محدوده :کشوری
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرسیتان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1398/04/26
  آخرين مهلت :1398/05/16
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6