صفحه اصلي > آمار و اطلاعات > اقلام کلان آماری > موجودی شبکه و تاسیسات 
 

فیلتر گذاری اختصاصی

موجودي شبكه و تاسیسات در سال 1399

تا

پايان

ماه

شبكه فشار متوسط (km)

شبكه فشار ضعيف (km)

ترانسفورماتور

تعداد چراغهاي روشنايي معابر

هوايي

زميني

جمع

هوايي

زميني

جمع

تعداد كل

جمع ظرفيت (MVA)

فروردين

10285.43
70.1
10355.53
5815.48
124.64
5940.12
16803
1923.076
218715

ارديبهشت

10289.42
70.1 10359.52
5821.16
124.64 5945.8
16855
1926.26
218715

خرداد

10302.35
70.1 10372.45
5821.96
124.64 5946.6
16902
1930.741
218715

تير

10312.28
70.1 10382.38
5851.66
124.64 5976.3
16933
1933.966
219285

مرداد

10348.23 70.1 10418.33
5852.59
124.64 5977.23
16957
1937.936 219299

شهريور

10350
70.1 10420.1
5852.59 124.64 5977.23 16978
1939.776
219309

مهر

10352.67
70.1 10422.77
5853.47
124.64 5978.11
17004
1943.271
219394

آبان

10368.21
70.1 10438.3
5854.37
124.64 5979.01
17053
1948.931
219428

آذر

10369.21
70.1 10439.3
5854.48
124.64 5979.12
17062
1949.926
219428

دي

10387.57
70.1
10457.67
5860.98
124.64
5985.62
17116
1954.046
219499

بهمن

10409.28
70.1
10479.38
5891
124.64
6015.64
17185
1965.231
221284

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-7