فیلتر گذاری اختصاصی


 موجودی تعداد مشترکین (فروش انشعاب) شركت توزيع نيروي برق استان لرستان در سال 1399
نوع مصرف واحد  خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایر مصارف روشنایی معابر جمع کل
دوره 1 انشعاب 556400
17847
8730
2808
67529
3968
657282
دوره 2 انشعاب 559460
18051
8791
2692
68218
3980
661192
دوره 3 انشعاب 562429
18226
8885
2716 68681
3982
664919
دوره 4 انشعاب 565031
18296
8921
2733
69127
4046
668154
دوره 5 انشعاب 566962
18340
8948
2748
69435
4019
670452
دوره 6 انشعاب              

 

تاریخ بروزرسانی :

1400-1-7