صفحه اصلي > برنامه‌ریزی و مهندسی > تحقیقات و نظام پیشنهادها 
 

قابل توجه محققين ، پژوهشگران ، اساتيد و همکاران گرامی : جهت تعريف پروژه تحقيقاتی، ابتدا به سامانه satab.tavanir.org.ir مراجعه نموده

و ضمن ثبت نام اوليه ، نسبت به ثبت مشخصات تکميلی و سوابق تاليفی و اجرايی خود اقدام نموده و در منوی پروژه های تحقيقاتی، نسبت به

پيشنهاد پروژه مطابق فرمت استاندارد اقدام فرماييد.همچنين می توانيد از طريق فرمهای تعريف پروژه بارگذاری شده، پروپوزال خود را به ايميل

دفتر تحقيقات ارسال نماييد.

***********************************************************************************************************
نام مسئول مربوطه به منظور هماهنگي جهت اخذ اولويت ها: ابراهيم شريفي پور
سمت مسئول مربوطه: مدير تحقيقات     

تلفن و نمابر مسئول مربوطه:     33201612-066 -     33208566-066

پست الكترنيكي دفتر تحقیقات : research.lorestan@gmail.com

**********************************************************************************************

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-1-15