افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید  عقد تفاهم نامه همکاری  3 ساله  بین شرکت توزیع برق لرستان با  فرماندهی نیروی انتظامی لرستان مصرف برق در لرستان به وضعیت هشدار رسید.
افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید
افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید
عقد تفاهم نامه همکاری 3 ساله بین شرکت توزیع برق لرستان با فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
عقد تفاهم نامه همکاری 3 ساله بین شرکت توزیع برق لرستان با فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
مصرف برق در لرستان به وضعیت هشدار رسید.
مصرف برق در لرستان به وضعیت هشدار رسید.

افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید
افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید
1399/5/5
 عقد تفاهم نامه همکاری  3 ساله  بین شرکت توزیع برق لرستان با  فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
عقد تفاهم نامه همکاری 3 ساله بین شرکت توزیع برق لرستان با فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
1399/4/31
مصرف برق در لرستان به وضعیت هشدار رسید.
مصرف برق در لرستان به وضعیت هشدار رسید.
1399/4/31
رفع افت ولتاژ بخش طرهان(لرستان) با نصب یک دستگاه اتوترانس
رفع افت ولتاژ بخش طرهان(لرستان) با نصب یک دستگاه اتوترانس
1399/4/26
فراخون دعوت به ثبت نام جهت انتخاب رئیس اداره رفاه و بازنشستگی و مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
فراخون دعوت به ثبت نام جهت انتخاب رئیس اداره رفاه و بازنشستگی و مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
1399/4/23
مسابقه بزرگ مجازی
مسابقه بزرگ مجازی"خانواده خلاق" ویژه کارکنان شرکت توزیع برق استان لرستان
1399/1/28
آگهی استخدام
آگهی استخدام
1398/5/12
برگزاری مسابقه کتاب خوانی
برگزاری مسابقه کتاب خوانی
1398/3/18