مدیرعامل شرکت برق لرستان گفت: سومین مرحله از کمک های اهدایی شرکت برق استان بین نیازمندان مناطق محروم توزیع شد. تقدیر مدیرعامل برق لرستان از کارکنان دفتر روابط‌عمومی به‌مناسب روزارتباطات و روابط عمومی. اقدامات الکترونیکی شرکت توزیع برق لرستان در دوران شیوع ویروس کرونا
تهیه و توزیع سومین مرحله کمک‌های شرکت برق لرستان به نیازمندان
مدیرعامل شرکت برق لرستان گفت: سومین مرحله از کمک های اهدایی شرکت برق استان بین نیازمندان مناطق محروم توزیع شد.
تقدیر مدیرعامل برق لرستان از کارکنان دفتر روابط‌عمومی به‌مناسب روزارتباطات و روابط عمومی.
تقدیر مدیرعامل برق لرستان از کارکنان دفتر روابط‌عمومی به‌مناسب روزارتباطات و روابط عمومی.
اقدامات الکترونیکی شرکت توزیع برق لرستان در دوران شیوع ویروس کرونا
اقدامات الکترونیکی شرکت توزیع برق لرستان در دوران شیوع ویروس کرونا

تقدیر مدیرعامل برق لرستان از کارکنان دفتر روابط‌عمومی به‌مناسب روزارتباطات و روابط عمومی.
تقدیر مدیرعامل برق لرستان از کارکنان دفتر روابط‌عمومی به‌مناسب روزارتباطات و روابط عمومی.
1399/2/28
اقدامات الکترونیکی شرکت توزیع برق لرستان در دوران شیوع ویروس کرونا
اقدامات الکترونیکی شرکت توزیع برق لرستان در دوران شیوع ویروس کرونا
1399/2/13
کار فرهنگی شرکت توزیع برق لرستان در مبارزه با کرونا
"نوروز امسال در خانه میمانیم‌تا کرونا را شکست دهیم"
1398/12/24