صفحه اصلي > درباره ما > اساسنامه، گواهینامه و افتخارات 
 

متصدیان پست های سازمانی مديران شركت توزيع برق استان لرستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت در شركت

1

فریدون

خودنیا

رئیس هیئت مدیره و مديرعامل

2

مهدی

حیدری زاد

مدير دفتر حراست و امور محرمانه

3

مراد

سليماني نيك

معاون منابع انسانی

4

احمد

كوشكي

معاونت مالي پشتيباني

5

اسفندیار

دهقان

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

6

علی

حسین بیگی

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

7

مجید

امرایی

مدیر دفتر روابط عمومی

8

حشمت اله

یاوریان

مدیر دفتر حقوقی

9

چنگیز

شیرازی

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

10

قباد

رستمی

مدیر دفتر مدیریت مصرف

11

بهمن

توان

مدیر دفتر نظارت  و کنترل لوازم اندازه گیری

12

سيدصادق

آهوقلندري

مدير امور پشتيباني

13

مهرداد

نيك پي

مدير امور مالي

14

محمد

اسکندری

مدير دفتر بهره برداري

15

حمید

نظامی

مدیر امور دیسپاچینگ

16

شاپور

رضائیان

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

17

قاسم

ترابی

مدیر دفتر بازار برق

18

مجيد

فتحي بيرانوند

مدير دفتر سازماندهي مشاغل

19

اصغر

رفيعي

مدير دفتر آموزش

20

عابدین

حقی پور

مدیر امور کارکنان

21

همایون

بختیاری

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

22

کوروش

رباطی

مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

23

علیرضا

شرفی

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

24

عبدالرضا

حسینی مهر

مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه

25

ابراهیم

شریفی پور

مدیر دفتر تحقیقات

26

مهران

اميري

مدیریت توزیع برق خرم آباد 1

27

حکمت

بیرانوند

مدیریت توزیع برق خرم آباد 2

28

محمدعلي

خسروي

مديريت توزیع برق بروجرد 1

29

محمدرضا

خسروي

مديريت توزیع برق بروجرد 2

30

علي

بدري فعلي

مديريت توزیع برق كوهدشت

31

عبداله

ساجدی

مديريت توزیع برق دورود

32

اصغر

سرلك

مديريت توزیع برق اليگودرز

33

محمد طاها

متش پور

مديريت توزیع برق پلدختر

34

مراد جان

سپهوند

مديريت توزیع برق الشتر

35

اسماعیل

احمدی

مدیریت توزیع برق ازنا

36

فخرالدین

حسن پوریان

مدیریت توزیع برق نورآباد

 

تاریخ بروزرسانی :

1396-12-6