بازدید مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر ازبرق لرستان افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید  عقد تفاهم نامه همکاری  3 ساله  بین شرکت توزیع برق لرستان با  فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
بازدید مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر ازبرق لرستان
بازدید مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر ازبرق لرستان
افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید
افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید
عقد تفاهم نامه همکاری 3 ساله بین شرکت توزیع برق لرستان با فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
عقد تفاهم نامه همکاری 3 ساله بین شرکت توزیع برق لرستان با فرماندهی نیروی انتظامی لرستان

بازدید مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر ازبرق لرستان
بازدید مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر ازبرق لرستان
1399/5/15
افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید
افت ولتاژ برخی مناطق شهرستان خرم آباد برطرف گردید
1399/5/5
 عقد تفاهم نامه همکاری  3 ساله  بین شرکت توزیع برق لرستان با  فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
عقد تفاهم نامه همکاری 3 ساله بین شرکت توزیع برق لرستان با فرماندهی نیروی انتظامی لرستان
1399/4/31
مصرف برق در لرستان به وضعیت هشدار رسید.
مصرف برق در لرستان به وضعیت هشدار رسید.
1399/4/31
فراخون دعوت به ثبت نام جهت انتخاب رئیس اداره رفاه و بازنشستگی و مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
فراخون دعوت به ثبت نام جهت انتخاب رئیس اداره رفاه و بازنشستگی و مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
1399/4/23
مسابقه بزرگ مجازی
مسابقه بزرگ مجازی"خانواده خلاق" ویژه کارکنان شرکت توزیع برق استان لرستان
1399/1/28
آگهی استخدام
آگهی استخدام
1398/5/12
برگزاری مسابقه کتاب خوانی
برگزاری مسابقه کتاب خوانی
1398/3/18