صفحه اصلي > ثبت‌نام مولد خورشیدی > راهنمای تقاضای نیروگاه خورشیدی 
 
 

در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي مبني بر ارتقاء و توسعه مشاركت بخش غير دولتي در فعاليتهاي اقتصادي كشور و به منظور صيانت از منابع انرژي فسيلي ، محافظت از محيط زيست، كمك به تنوع بخشي به منابع انرژي و پدافند غير عامل ، سازمان انرژي هاي نو ايران ( سانا) خريد تضميني برق توليدي نيروگاه هاي تجديد پذير و پاك غير دولتي را در رأس برنامه هاي خود قرار داده است. در اين راستا و بر اساس مصوبه شماره 100/30/14273 / 95 مورخ 19/2/1395 وزير محترم نيرو و تصويب نامه شماره 153440/ ت 52375 هـ مورخ 21/11/1394 هيأت محترم وزيران ، برق حاصل از نيروگاه ها و مولد هاي تجديد پذير و پاك به قيمت هاي تضميني بلند مدت به شرح زير خريداري مي شود :

:-<>خریدتضمینی برق ازمولدهای مختص مشترکین برق تاسقف ظرفیت انشعاب از طریق شرکت های توزیع نیروی برق انجام می پذیرد.

نكات مهم :

 •  قرار داد خريد تضميني برق از نيروگاه هاي موضوع اين ابلاغيه براي يك دوره بيست ساله با نرخ هاي پايه ياد شده منعقد مي گردد.
 •  به منظور جبران كاهش ارزش پولي ، نرخ هاي خريد تضميني برق براي قراردادهاي منعقد شده همه ساله و تا پايان دوره قرار داد بر اساس شاخص تغييرات نرخ ارز و قيمت خرده فروشي كالاها مطابق ماده 3 تصويب نامه هيأت محترم وزيران تعديل مي شود.
 •  نرخ قرار داد براي كليه نيروگاه هاي موضوع اين ابلاغيه بجز نيروگاه هاي بادي ، از ابتداي ده ساله دوم تا پايان دوره قرار داد بعد از تعديل در عدد 7/0 ضرب مي شود .
 •  نرخ قرار داد براي نيروگاه هاي بادي كه در دوره ده ساله اول داراي ضرب توليد 40 درصد و بيشتر باشند، از ابتداي دوره ده ساله دوم تا پايان قرار داد بعد از تعديل در عدد 4/0 و براي نيروگاه هاي با ضريب توليد كمتر از 20 درصد در عدد 1 و براي نيروگاه هاي با ضريب توليد بين 20 درصد تا 40 دردص در عددي متناسب ضرب مي شود.
 •  نرخ پایه خریدتضمینی برق ازواحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی ،طراحی وساخت داخل احداث می شوند،متناسبا" وحداکثر تا30درصد مطابق دستورالعمل موضوع ماده 6 تصویب نامه هیات محترم وزیران افزایش می یابد.
 • برای نیروگاه های متصل به شبکه توزیع،نرخ خدمات انتقال براساس اعلام شرکت مدیریت شبکه ودرزمان انعقاد قرارداد به نرخ پایه افزوده می گردد.
 • دوره بیست ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز ودوره پیشبردواحداث نیروگاه راشامل می شود.
 • نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر 30 ماه برای انواع زیست توده،زمین گرمایی وآبی کوچک ،حداکثر24 ماه برای انواع بادی وبازیافت تلفات حرارتی درفرآیندهای صنعتی وحداکثر 15 ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره برداری تجاری برسد.درصورت تاخیر،آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو درتاریخ شروع بهره برداری تجاری ویا نرخ مذکوردرقراردادهرکدام که کمتر باشد،برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهدبود.
 • درصورت تاخیر دربهره برداری تجاری ازنیروگاه به مدت حداکثر9 ماه پس اززمان های دربندقبلی،سازمان انرژی نوایران مجازاست قراردادتضمینی برق این نیروگاه رافسخ وپروانه احداث آنها رالغو وبرای استرداداراضی دولتی که برای احداث نیروگاه درنظرگرفته شده است،ازطریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.
 • سرمایه گذارانی که قرارداد آنها بدلیل عدم احداث درمهلت مقررفسخ می شود تا2سال درخواست انعقاد قرارداد جدید برای آنها مورد بررسی قرارنمی گیرد.
 • درطول قرارداد خریدتضمینی برق وپس از آن،سرمایه گذارمجاز به فروش برق درداخل کشور درقالب قرارداددوجانبه،بورس انرژی،بازاربرق و یا هرقالب دیگر مورد تایید وزارت نیرو خواهدبود.
 • صادرات برق نیرو گاه های تجدید پذیر وپاک پس ازدریافت مجوزجداگانه امکان پذیر است.
 • مطابق بند5 مصوبه وزیرمحترم نیرو،تقسیم یک نیروگاه باظرفیت بالا به چند نیروگاه کوچک به منظور بهره مندی ازنرخ پایه بالاترممنوع است.ضروری متقاضیان محترم نسبت به مطالعه دقیق شرایط مذکور در مصوبه اقدام نمایند.
 • نرخ پایه نیروگاه های زیست توده در ضریبی که به وسیله کارگروه موضوع ماده5تصویب نامه هیات وزیران اعلام می شودضرب خواهدشد.
 • تقاضای خریدتضمینی برق ازسوی نیروگاه هایی که بااستفاده از منابع مالی بلاعوض دولتی احداث شده اند ممنوع است.سرمایه گذار باید تضمین وتعهد کند که از منابع مالی بلاعوض دولتی نیروگاه استفاده نکرده است.
 • وزارت نیرو سیاست کاهش تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق ازنیروگاه های تجدیدپذیروپاک رابه صورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه ها درکشور وبادرنظرگرفتن منابع مالی قابل تامین دنبال می کند.کاهش نرخ صرفا"درقراردادهای جدید اعمال خواهدشد.
 • متقاضیان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر وپاک غیردولتی کاربرگ های مربوطه را(که از درگاه الکترونیکی سانا قابل دریافت می باشد)به همراه نامه درخواست کتبی که درآن نوع،ظرفیت محل احداث نیروگاه مشخص شده است بانضمام مستندات مربوط به شرکت نظیراساسنامه ،روزنامه رسمی وآگهی تغییرات ثبتی شرکت ومختصات ساختگاه نیروگاه رابه دفتر مشارکتهای بخش غیردولتی سانا ارسال می نمایندتا پروانه احداث برای ظرفیت مشخص درساختگاه معین صادر گردد.متقاضیان می توانند نسبت به ثبت نام الکترونیکی ازطریق درگاه الکترونیکی سانا اقدام نمایند.
 • پس ازاخذ مجوزهای محیط زیست ،اتصال به شبکه وزمین (درصورت نیاز)،قرارداد خریدبرق بلندمدت (مطابق قراردادنمونه موجود دردرگاه الکترونیکی سانا با متقاضی مبادله خواهدشد تامتقاضی عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه راآغاز نماید.درنیروگاه های زیست توده مبتنی برزباله،مجوز استفاده از زباله ودرنیروگاه های برقآبی کوچک،مجوز استفاده ازخطوط وجریان های انتقال آب نیزضروری می باشد.

 آدرس :خرم آباد خيابان علوي ، كوچه اديسون، طبقه سوم امور 2 برق شهرستان خرم آباد معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ دفتر بازار برق مراجعه و يا با شماره تلفن و فكس زير تماس  حاصل فرمايند  تلفن:33328837  فكس : 33324046

توان اسمی

نیروگاه 5 کیلواتی

نیروگاه 10 کیلواتی

نیروگاه 20 کیلوواتی

نیروگاه 100 کیلوواتی

فضای مورد نیاز

50 متر مربع

100 متر مربع

200 متر مربع

1000 مربع

متوسط تولید سالیانه

880kwh

17500kwh

35000kwh

175200kwh

قیمت خرید تولیدی هر کیلوات

8000ریال

8000ریال

8000ریال

7000ریال

درآمد سالیانه

71میلیون ریال

143میلیون ریال

286میلیون ریال

1250 میلیون ریال

صرفه جویی در تعداددرختان

0.5 هکتار

0.9 هکتار

1.9 هکتار

9.3 هکتار

دوره برگشت سرمایه

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام نیروگاه خورشیدی تا سقف انشعاب:

 • 1- فیش برق مصرفی بنام متقاضی
 • 2- فتوکپی شناسنامه
 • 3- فتوکپی کارت ملی
 • 4- ثبت نام در سایت www.satba.gov.ir ودریافت کد پیگیری
 • 5- فتوکپی سند مالکیت از محل احداث ( منزل ، مغازه ،.......) بنام متقاضی ( در صورتیکه سند مالکیت بنام متقاضی نیاشد ارائه وکالت نامه محضری بنام متقاضی جهت استفاده از محل ملک جهت نصب نیروگاه تا 20 سال)

پیمانکاران دارای صلاحیت جهت احداث نیروگا ه های خورشیدی:

 

شرکت شماره تماس
پرتو انرژی لوتوس 09121463067
رعدان نیرو زاگرس 021-88617670
 روشنایی باختر  09161620042
 سولار صنعت فیروزه  051-43526100
 الکترو صنعت کاسیت  09120241468
 لیدوما پارس پارت  021-66568296
 خرم نیروی زاگرس  09168605090
 سپندار مهساز پاد  09163611030
 نشاط برق الشتر  09163608539
 درخشان مهر افلاک  09169767602
 
   دانلود فایل : قرارداد تضمینی خورشیدی و بادی97.docx           حجم فایل 28 KB

تاریخ بروزرسانی :

1398-6-5