صفحه اصلي > میزخدمت الکترونیکی 
 

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان به استناد بند 2 ماده (18) و در اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری"به شماره 1127128 مورخ 28‏‏/12‏‏/95 و به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد این شرکت ، کلیه خدمات خود را به صورت الکترونیکی و تحت عنوان میز خدمت الکترونیکی به شرح اقدامات ذیل ایجاد و توسعه داده است.

شناسنامه خدمات

سامانه جامع خدمات مشترکین

مسئولین اصلی ارائه خدمات

نرم افزارهای همراه حوزه مشترکین

 نظرسنجی الکترونیکی ارباب رجوع

قوانین و مقررات

سوالات متداول

شکایت و پیگیری

تاریخ بروزرسانی :

1397-7-16