صفحه اصلي > میزخدمت الکترونیکی 
 

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان به استناد بند 2 ماده (18) و در اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری"به شماره 1127128 مورخ 28‏‏/12‏‏/95 و به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد این شرکت ، کلیه خدمات خود را به صورت الکترونیکی و تحت عنوان میز خدمت الکترونیکی به شرح اقدامات ذیل ایجاد و توسعه داده است.

شناسنامه خدمات

سامانه خدمات مشترکین

سامانه خدمات الکترونیک صنعت برق

مسئولین اصلی ارائه خدمات

نرم افزارهای موبایلی ارائه خدمات

 نظرسنجی خدمات الکترونیکی

قوانین و مقررات

سوالات متداول

شکایت و پیگیری

راهبرد مشارکت

تاریخ بروزرسانی :

1399-3-2