صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
عنوان مناقصه تاريخ انتشارآخرين مهلت
مناقصه عمومی یک مرحله ای 05-4001400/03/121400/04/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای 29-991399/12/091399/12/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/25 تجدید شده1399/12/091399/12/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/271399/11/141399/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/22 تجدید شده1399/11/141399/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/21 تجدید شده1399/11/141399/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/261399/11/111399/11/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/251399/11/111399/11/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/241399/10/301399/11/0
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/231399/10/201399/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/221399/10/131399/10/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/211399/10/131399/10/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/201399/10/011399/10/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/191399/09/161399/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/181399/08/261399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/171399/07/221399/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای 99/161399/07/221399/08/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/151399/07/191399/07/28
مناقصه عمومی 14-991399/06/311399/07/07
مناقصه عمومی 13-991399/06/011399/06/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای 12-991399/04/301399/05/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای 11-991399/04/301399/05/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای 10-991399/04/211399/04/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای 09-991399/03/251399/04/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای 05-991399/03/131399/03/20
فراخوان شناسایی شماره 08-991399/02/311399/03/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای 07-991399/02/271399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای 06-991399/02/161399/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای 05-991399/02/131399/02/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای 04-991399/02/081399/02/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای 03-991399/02/271399/02/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای 02-991399/02/271399/02/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای 01-991399/01/161399/01/25
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 37-981399/01/091399/01/16
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 36-981399/01/091399/01/16
مناقصه عممی یک مرحله ای 38-981398/12/171398/12/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای 37-981398/12/131398/12/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای 36-981398/12/121398/12/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای 35-981398/12/101398/12/14
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 34-981398/12/071398/12/25
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 32-981398/11/171398/12/03
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 33-981398/10/251398/11/14
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 32-981398/10/141398/10/22
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/131398/08/251398/09/13
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/311398/08/131398/09/03
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/281398/08/131398/09/03
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/30 ,98/311398/07/131398/08/08
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/13 1398/07/091398/07/24
مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/291398/06/051398/05/25
مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/281398/06/021398/06/23
الحاقیه مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/19 تا 98/271398/05/281398/06/07
الحاقیه مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 98/181398/05/281398/06/07
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/19 ,98/271398/05/231398/06/07
الحاقیه مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 98/181398/05/231398/06/07
مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/171398/05/011398/05/23
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/15 ,98/161398/04/261398/05/16
الحاقیه مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/141398/04/121398/05/03
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/13 ,98/141398/04/121398/05/03
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/11 , 98/121398/03/251398/04/06
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/5تا 98/101398/03/051398/03/28
مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/41398/02/221398/02/31
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/1تا 98/31398/01/171398/02/09
الحاقیه مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 19/971397/12/161397/12/23
الحاقیه مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 97/181397/12/161397/12/23
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 97/18تا 97/201397/12/61397/12/23
آگهي تجدیدمناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 97/151397/08/261397/08/12
اطلاعیه مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 13/97 تا 16/971397/07/291397/08/13
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 97/13تا 97/161397/07/211397/08/13
اطلاعیه مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 12/971397/07/161397/07/21
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 97/121397/07/011397/07/21
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 9/97 تا 11/97 1397/05/011397/05/21
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 97/81397/03/231397/04/20
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 97/7 و تجدید مناقصه شماره 97/41397/03/011397/03/21
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره هاي 5/97 -6/97 1397/02/261397/03/13
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 97/41397/02/031397/02/24
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 97/1 , 97/2 و تجدید مناقصه شماره 96/241397/01/231397/02/10
اطلاعیه مناقصه شماره 96/241396/12/131396/12/26
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره هاي 24/96 -25/96 -26/96 وتجدیدمناقصه خریدکنتوروفیوز(21/96)96/12/0796/12/24
اطلاعیه مناقصه شماره 96/23
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 96/2396/11/1896/12/07
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 96/2198/10/3098/11/23
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 96/2298/10/2398/11/14
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 96/2196/10/596/10/25
تجدید مناقصه محدود شماره 96/18
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 20/9696/5/795/6/16
«آگهي تجدید مناقصه عمومی شماره 16/96 و آگهی مناقصه عمومي 19/96 »1/5/9621/5/96
مناقصه محدود شماره 96/18
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 96/17
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 16/9696/5/196/5/17
آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 15/9696/3/2496/4/10
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 96/1796/3/2096/4/8
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 16/9610/3/9628/3/96
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 15/961/3/9620/3/96
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای خريد اجناس از شماره 2/96 تا 14/96 20/02/9630/2/96
انجام خدمات قرائت کنتوروتوزيع صورتحسابهای مشترکين عادی ودیماندی کل استان لرستان 17/02/9628/2/96

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6