صفحه اصلي > برنامه‌ریزی و مهندسی > دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 
 

فرآیند درخواست و به روز رسانی وب سایت

كلیه واحدهای شركت توزیع نیروی برق استان لرستان كه وظیفه ورود و بروزرسانی اطلاعات سایت‌های اینترنت و اینترانت را بر عهده دارند برای ایجاد تغییر و بروزرسانی در اطلاعات، درخواست زیرسایت و معرفی نماینده واحد، باید مطابق دستورالعملهای بروزرسانی که در پیوست ذیل آمده است اقدام نمایند:

دانلود روش اجرایی فرآیند درخواست و به روز رسانی وب سایت         نوع فایل PDF حجم فایل 150 KB

دانلود فرم شناسنامه زیرسایت         نوع فایل PDF حجم فایل 87 KB

دانلود فرم معرفی نماینده واحد         نوع فایل PDF حجم فایل 65 KB

دانلود فرم معماری اطلاعات         نوع فایل PDF حجم فایل 124 KB

 

تاریخ بروزرسانی :

1397-2-10